Afgesprongen emaille repareren met Remaille

Beschadigingen snel & eenvoudig repareren met meegeleverde touch-up penseel

Emaille is een glasachtige coating, welke bij hoge temperatuur chemisch hecht aan een metaal. Door het verschil in uitzettingscoeficient tussen staal en glas, staat een emaille laagje altijd onder spanning.

Wanneer er vervolgens een klap op deze anorganische coating gegeven wordt, door bijvoorbeeld een vallende hamer of een ander zwaar voorwerp, dan kan er gemakkelijk een stukje emaille afspringen.

Hierdoor is het onderliggende metaal niet meer bescherm, waardoor er roestvorming kan optreden.

Afgesprongen stukje emaille kan eenvoudig gerepareerd worden door het aanbrengen van vloeibare koude emaille, welke ook wel Remaille/Remalle genoemd wordt.